Välkommen till Uppvidinge Farmartjänst AB

Vår affärside: “Att leverera lokalproducerade tjänster till företag och privatpersoner i Uppvidinge kommun med omnejd”

Om Uppvidinge Farmartjänst AB

På 1990 talet bildades Farmartjänst Uppvidinge Ekonomisk förening.  Föreningen bildades av ett antal intresserade och engagerade landsbygdsföretagare för att skapa möjlighet till dess medlemmar att få en inkomst utanför det egna företaget.

Under de 30 åren som föreningen hade verksamhet så bidrog föreningen till att många fick jobb och kunde hjälpa många privatpersoner och företag.

2021 så gick beslutade medlemmarna i föreningen att sälja rörelsen och dess inventarier genom en inkråmsaffär till Ulf Rosander som då bildade företaget Uppvidinge Farmartjänst AB.

Sedan den 1 juni 2021 så fortsätter vi verksamheten med samma personal och med samma koncept. Syftet är att utveckla företaget med nya tjänster och bli bättre på det vi gör idag.

Vi är certifierade för ISO-9000 och ISO-14000.